Disclaimer

Martijn Verkuil verleent u hierbij toegang tot www.dapperbuurt.amsterdam en nodigt u uit de hier aangeboden diensten af te nemen.

Martijn Verkuil behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

 

Beperkte aansprakelijkheid

De Dapperbuurt.amsterdam website is een hobbyproject. De op deze website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Martijn Verkuil.

Voor op dapperbuurt.amsterdam opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Martijn Verkuil nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

 

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de door Martijn Verkuil vervaardigde materialen voor Dapperbuurt.amsterdam liggen bij hem. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Martijn Verkuil, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Martijn Verkuil bezit niet het copyright op materialen van derden zoals beeldmateriaal uit de beeldbank van het Stadsarchief van Amsterdam. Indien teksten zijn overgenomen van Wikipedia, wordt dit via een bronvermelding kenbaar gemaakt. Op dergelijke teksten berust dan ook geen copyright van Martijn Verkuil.

 

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.